Park Sierra de los Quijadas

Park Sierra de los Quijadas

Znalezienie bramy wjazdowej do parku nie jest łatwe, gdyż oddalona jest o ok. 500 metrów od głównej drogi, a na drodze brak jakichkolwiek oznakowań. W przydróżnym sklepiku zasięgam języka i odjeżdżając kątem oka dostrzegam dwoje młodych... więcej