Do San Francisco

Do San Francisco

Odwiedziny Jennifer, Anji, Tadzia i Grzesia w zadziwiająco szybkim tempie zbliżają się ku końcowi. Po prawie trzech tygodniach spotykamy się wszyscy ponownie w Los Angeles. Tadziu z Grzesiem oddali już motory, którymi objechali spory odcinek... więcej